Matrice Santé

  Moi   Moi + Autre Moi + Env.
Mon Poids L Evalution 3 L Action L Evalution 3 L Action L Evalution 3 L Action
Relations Soignants L Evalution 3 L Action L Evalution 3 L Action L Evalution 3 L Action
Connaissance Maladie L Evalution 3 L Action L Evalution 3 L Action L Evalution 3 L Action
Bien vivre avec L Evalution 3 L Action L Evalution 3 L Action L Evalution 3 L Action